Sunday, December 21, 2008

Sambung Bengkel/Seminar/Kursus

Selanjutnya saya menyertai bengkel/Seminar/Kursus teater (drama) seperti berikut:-


a) Bengkel teater intensif RUSDA di bawah bimbingan Mem Glen Margot Walford dari England pada 6 - 10/10/82 di Kuching bukan di London.

b) BengkelPenulisan Kreatif Drama DBP Sarawak 24 - 28/3/1983

c) Bengkel Penarah Teater Kanak-Kanak KKBS Paroi Negeri Sembilan tahun 1984.

d) Bengkel Lakonan Drama "Graeae Teater" untuk orang-orang cacat K.L. 1988

e) Kursus Pengenalan Cahaya - KPS Kuching 1990

f) Bengkel Drama Kebangsaan 26 - 31/10/90 Selangor KKBS Malaysia

g) Bengkel Teater bimbingan W.S. Rendra 17.3.93 Kuching

h) Bengkel Penulisan Drama TV RTM K.L. 6 - 10/6/94

i) Seminar Pembangunan Teater Malaysia Pulau Pinang 5 - 7/12/2003

j) Seminar Sejarah & Perkembangan Drama Di Sarawak Kuching 14.09.2006


Bangsawan


Saya juga menyertai bengkel atau kursus mengenai bangsawan seperti berikut:-


a) Bengkel Bangsawan Sarawak Tapian Gelanggang Kuching 1980

b) Kurus Intensif Bangsawan Kuching 15 - 24/12/85

c) ManifestasiBangsawan Kuala Lumpur 20 - 23/12/89

d) Bengkel Bangsawan Kebangsaan MATIC Kuala Lumpur 26 - 31/10/95

e) Bengkel Bangsawan Sarawak SMK Bako Kuching 4 - 6/7/2003 anjuran MANTERA

f) Bengkel Bangsawan Sarawak KPSU Kuching 2005


Selain dari menyertai bengkel teater dan bangsawan seperti diatas, saya juga kerap kali jadi pembimbing atau fasilatator bengkel atau kursus yang berkaitan. Malahan saya juga menjadi fasilatator kursus penulisan skrip teater dan radio di seluruh negeri Sarawak. Saya tidak dapat menyenarai bengkel dan kursus yang saya bimbing kerana rekod dan sijilnya berselerak di mana-mana. Saya sedang mencari dan kalau sudah sedia, akan saya senaraikan. Saya hanya boleh memberi senarai kurus teater terkini yang saya bimbing.

a) Bengkel teater peringkat negeri Sarawak bagi guru-guru di Mukah tahun 2006

b) Bengkel teater untuk murid-muird sekolah menengah Batu Kawah Julai/November 2007 anjuran KPSU

c) Bengkel teater untuk murid-murid sekolah menengah Pending Julai/November 2008 anjuran KPSU

d) Kursus Lakonan untuk murid-murid derjah 6 Madersah Datuk Abdul Kadir 15 Nov - 5/12/08

anjuran Pusat Bimbingan Pendidikan Majlis Islam Sarawak.

No comments: